Husi .

Leteli husi
Z rodnej Bielarusi .
Som ich privitala ?
šťastim požehnala,
A sa opýtala :
- Povedzte mi husi ,
Ako je v Belarusi ? -
Husi sa zdržali ?
Tak mi povedali :
- Slnko aj tam hreje ,
Vietor fúka , veje ,
A sedliačik všade
Zemiačky si sadi
Do úrodnej zeme .
Pole zasieva si
Ražou a jačmeňom,
Pšeničnym semenom,
O štiasťi si vášni,
Pracue nadšene ;
Sady kvetom kvitnú,
Zaspievali háje,
Kukučka si kuka -
U lesa na krai...
- Vy povedzte husi ,
Rodnej Bielarusi :
Ráno sa zobudim ,
Ked slnečko vstane,
Zvestue o ľud´och
V mojom rodnom kraji;
A večerom rosným
Mesiac , Hvezdy prosim
chrániť Bielorusko,
chrániť Biele Rosy;
Modlitby vznášam,
Pána Boha prosim,
Veľkú Lásku v sebe
K Zemi rodnej nosim. 
Husi odletali, 
Kridlami  mávali,
Na rozlúčku piesen
žalostne  spievali,
V mojom srdci túžbu,
a smútok zanechali...
2012
Соня Вайсова
Вы можете оставить свой комментарий :