Národná múdrosť znie...

Národná múdrosť znie:
" čo si zasješ,
To zožneš".                    
Uprimne aj srdečne
Zasejem dobre,večne:
Lásku moju ,
Peseň moju ,
Múdrosť moju
S prácou spojim
A ľudstvu odovzdám
Ako moj skromný dar.
Dar, požehnaný
Nebom a Zemou. 
1998
Соня Вайсова
Вы можете оставить свой комментарий :