Сонейка

I дома, i вонку
Бачу цябе , сонейка.
З нараджэння нас спаяе
Вялiкая ласка твая.
З таго часу па сёння
У жыццi мы двое:
Мне шчокi гладзiш,
Грэеш мне рукi,
Са мною смяешся,
Змернiваеш мукi.
Заадно  ýдараеш
Святлом велькай праýды,
Што мае свой корань
У жыццi заýжды...
Прагласуем, татко,
Я на свет сама:
Хоць даýно памёр ты,
Разлукi няма:
Бачым цябе ý Сонку
I дома, i вонку. 
Чытаю на маршчынках- врасках
Лiсты дзяцей, унукаý
з ласкай.
I iм пiшам кожны дзень,
Заýжды, калi ты
Абдымаеш, матку- Зем.
Люблю цябе, бачу цябе,
Расправаю з табой,
Я - ваша дзiця 
Разам з мацi Зямлёй.
Соня Вайсова
Вы можете оставить свой комментарий :