Хацелася мне заспяваць...

Хацелася мне заспяваць -
Голас раптам прапаý...
Хацелася затанцаваць -
Музыка граць перастаý...
Хацела зоркi дастаць -
Прапалi, схавалiся ý небе...
Хацела я шчасце ýзяць
У рукi свае i трымаць,
Але  ад мяне ýцякло,
Як яго i не было...
А, можа, гэтa  толькi 
Здалося?
Маю пэýную волю,
Надзей.
I жыццё не стаiць,
Але далей iдзе,
Змены з сабою, як шчасце,
Нясе.
Хто ведае, можа,
Заспяваю яшчэ?
Затанцую з радасным усмевам?
Я свае зорачкi дастану,
I зноý шчаслiвай стану?

         *** 

Дастала я дзве зорачкi,
Жаль, на кароткi час.
I заспявала песню -
Прышоý мне добры голас.
Музыка зноý заграла,
I я затанцавала...
Прайшло гэта так хутка -
Адчула сябе прудка 
Самотнай, з велькiм смуткам...
I марыць не патрэбна
Аб песнях, танцах, зорках...
Так  цяжка мне i горка.
Соня Вайсова
Вы можете оставить свой комментарий :