Песня сэрца

Ратуйце сэрца, поýнае ласкi,
Ратуйце веру i надзей.
Перада мной адны пытаннi,
Але жыццё бяжыць далей...
Што са мной былo - 
Гэта ва мне.
Што са мной будзе -
Гэта ý зорах...
Цi добрае жыццё ка мне,
Што аб тым сэрца
Мне гаворыць?
Раз засмяюся,
А раз заплачу,
Яшчэ не раз сабе ýздыхну.
Свае пачуццi я патлачу
I далей жыць пачну.
" Мае гады - маё багацце",
Маршчынкi - лёс пiша даклад.
А мае дзецi, мае ýнукi -
Найдаражэйшы поклад.
Соня Вайсова
Вы можете оставить свой комментарий :