Чалавек марыць сабе ,загадвае...

Чалавек марыць сабе, загадвае,
Ды толькi Бог адзiн усё знае,
Што i калi, каму ён дае...
Я веру, Божа, працаваý,
Як у Брацiславу мяне пазваý,
Экзамены мне прыхiстаý...
Пытаннi цяжкiя мне даý:
Пра людскасць, пра дабро i зло,
Пра ласку, веру мне iшло.
Я буду цвёрда працаваць,
Каб мне да спраýнага дастаць.
Каб зоркi шчасця аб`явiць 
I для людзей iх запалiць. 
I хоць гучыць яна, як казка,
Мая iдэя,мая ласка...
Соня Вайсова
Вы можете оставить свой комментарий :